+45 35 25 15 13

Nøglefunktioner i Land4 til AutoCAD

1. Introduktion

Her følger en oversigt over nøglefunktioner i Land4 til AutoCAD. Har du spørgsmål til funktionerne eller forslag til ændringer/fremtidige funktioner, så tag fat i os. Skriv til Søren på ross@land4.dk eller ring på +45 35 25 15 13.

Få denne oversigt som PDF

Download oversigt som PDF her

2. Land4 og AutoCAD

Land4 kan bruges med Autodesk-produkter, der er baseret på AutoCAD, f.eks. AutoCAD og Civil 3D. Land4 virker via en menu med tilhørende værktøjslinjer i AutoCAD og integreres let i det daglige arbejde. OBS: Land4 til AutoCAD LT kræver installation af LS Tool.
Læs mere her …

3. Land4 og AutoCAD-versioner

Land4.28: Autocad 2009-2012

Land4.30: Autocad 2009-2014

Land4.31: Autocad 2012-2017

Land.34: Autocad 2017- …

Land.35: Autocad 2020 og ældre versioner

Land4 v. 4.21: AutoCAD 2021 – NB! Skift til nyt licenseringssystem

Vi er lige nu midt i en omlægning af vores licenssystemer.
Ønsker du en opdatering af eksisterende Land4 til AutoCAD-licenser, så kontakt venligst Søren Ross for nærmere detaljer.
Læs mere her >>

4. Koteringsfunktioner

Land4’s koteringsfunktioner omfatter:
 • Interpolering
  • Interpolering beregner en kote mellem to andre koter; vælg to koter og afsæt en tredje.
 • Kotering på mireret flade
  • Kotering med mireret fald anvendes på pladser og flader. Der afsættes en kote, f.eks. en indgangskote, et promillefald og en faldretning. Derefter kan hele pladsen koteres i én arbejdsgang.
 • Kotering i faldretning
  • Kotering i faldretning foregår ved at vælge en kote og et promillefald. Derefter kan der afsættes en eller flere koter i en faldretning. Funktionen bruges i vandrender og lignende.
 • Promillepile
 • Parenteser
  • En, flere eller alle koter kan markeres med parenteser. Tilsvarende kan parenteser fjernes.
 • Indeksering og eksport af koordinater.
  • Koter kan nummereres og indekseres, så koterne kan eksporteres til koordinatlister og anvendes til afsætning af komplicerede geometrier.
 • En eller flere koter kan på enkel vis flyttes op og ned, f.eks. nyttigt ved terrænændringer.
 • “Erstat tekst med koter” gør det muligt at konvertere almindelig tekst i .dwg-filen til dynamiske koter, som kan bruges til kotering.
 • Koternes udseende og forbindelse til lag kan let og hurtigt konfigureres og redigeres med LAND4.

5. Lagstruktur

Land4 har en indbygget lagstruktur, der arbejder med følgende standarder: IBB (DK), BIPS (DK), SB11 (SE), DSFL (DK), BYG90 (SE).

Det er muligt at vælge et specifikt indsættelseslag til kotering, målsætning, tekst, areal, styk og længder. Sammen med funktionen “Tegneformater” betyder det, at der altid anvendes det rigtige lag til f.eks. påskrifter. Man kan også med få klik tænde eller slukke for flere lag på én gang.

6. Tegneformater

Land4’s prædefinerede lagformater gør det hurtigt at tegne struktureret. Lagene oprettes med kun to klik direkte i en dialogboks kaldet “Tegneformater”. De bliver oprettet med de rigtige farver, linjetykkelser og linjetyper hver gang. Et tegneformat kan tildeles et eksisterende objekt i en tegning. På samme måde kan en tegning analyseres, og alle de standardiserede lag kan oversættes fra deres indekserede koder til beskrivende sprog. Det er nemt at oprette nye formater, og det gør funktionen fleksibel. – En meget ukompliceret måde at tegne på.

7. Areal, Styk og Længder

Denne funktion gør det muligt at opmåle mængder i en tegning og eksportere resultatet til et regneark, f.eks. til brug ved udregning af prisoverslag eller lignende.

8. Peg & Tegn

En tegning bliver med denne funktion til en stor ikon-menu. Når der peges på et objekt i tegningen, skifter tegningen automatisk til objektlaget og aktiverer den kommando, som objektet er tegnet med. Vælges en cirkel, aktiveres cirkelkommandoen. Vælges tekst, aktiveres tekstkommandoen, osv.

9. Flere sprog

Land4 har flere sprog indbygget. Vælg mellem dansk, svensk, engelsk eller tysk brugerflade direkte i menuen.

10. Spredning af blokke

Blokke kan spredes tilfældigt – med uafhængig justering af skalering og rotation. Det er især nyttigt ved indsættelse af mange træer, hvor placering og størrelse skal se tilfældig ud.

11. Digital afsætning

Koordinatlister til digital afsætning i terrænet kan eksporteres fra Land4. Entreprenøren kan så afsætte punkterne direkte i marken. Det sparer tid og giver mulighed for selv at bestemme præcisionen i projektet, hvis der er skærpede krav til f.eks. geometrien. Afsætningen kan foregå direkte i tegningen eller som indekserede koter, der kan eksporteres til f.eks. regneark.

12. Koordinatkryds

Der kan afsættes XY-koordinatkryds på tegningen. Koordinatkrydsene sikrer, at der ikke sker forrykninger i tegningsgrundlaget, og der er nyttigt, hvis der jævnligt udveksles tegninger med samarbejdspartnere.

13. Produktionslister for stålkanter

Med Land4 kan man trække produktionslister til stålkanter og lignende ud af en tegning. Produktionslisten angiver længder og radier og modsvarer den digitale tegning præcist. Listen kan eksporteres til regneark, hvor der kan arbejdes videre med den.

14. Symbolbibliotek for rumbehov

Land4 har et lille symbolbibliotek med symboler for rumbehov. Biblioteket rummer enkle plan- og snitsymboler af mennesker, befordringsmidler, inventar, idrætsbaner og træer. Symbolerne modsvarer de virkelige størrelser og kan bruges under designfasen til at undersøge rumbehov.

15. Værktøjer til redigering og kontrol af blokke

Land4 gør det nemmere at indsætte og redigere blokke i en tegning og at tænde og slukke for bloklag.

16. Biblioteker

Den indbyggede biblioteksdatabase gør det let at oprette, udveksle og genbruge tegninger og objekter.

17. Tekst og målsætningsværktøjer

Land4 gør det let at konfigurere og redigere en tegnings tekst og målsætninger, og begge dele kan styres i forhold til målforhold og den ønskede udskriftsstørrelse.

18. Kontrol med målforhold i layout

Layouts oprettes med viewrammer i det rette lag og indstilles med et enkelt klik til den rigtige målestok.

19. Farveoversætter

Farver i en tegning kan oversættes til andre farver, og oversættelsen kan gemmes og genbruges i andre tegninger. Både farver i blokke og objekter med “color by object” oversættes. Med denne funktion slipper man altså for at skulle redefinere og eksplodere blokke i fremmede tegninger, fordi stregtykkelsen er forkert.

20. Nye hatchmønstre

I Land4 ligger 100 nye hatchmønstre, som supplerer de eksisterende mønstre i AutoCAD.